top

باطری باسکول دیجیتال

  • باتری ترازو و باسکول های دیجیتالجمعه ۰۴, خرداد ۱۳۹۷

    باتری ترازو در ترازو فروشگاهی و ترازو صنعتی اهمیت زیادی دارد زیرا در حین کار با ترازو با قطع برق در صورت نداشتن باتری ، ترازوی دیجیتال خاموش می گردد ، این در صورتی است که با استفاده از باتری با کیفیت می توان این احتمال و خلل در انجام کار را از بین برد عمر مفید یک باتری با...